Η γυναίκα του ΜΑΝΑ


Κάθε γυναίκα που:

  • Έχει διαγνωσθεί με καρκίνο του μαστού ή με οποιασδήποτε άλλης μορφής γυναικολογικό καρκίνο.
  • Έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
  • Βρίσκεται στην περίοδο αποκατάστασης έπειτα από χειρουργική επέμβαση.


Διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα Φροντίδας από Το Σπίτι του ΜΑΝΑ


Επικοινωνία με τον Οργανισμό ΜΑΝΑ με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με ένα τηλεφώνημα στο 210 7295546 κατά τις ώρες 10:00 - 17:00, από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
  • Με την αποστολή ενός email στη διεύθυνση info@manaorg.org
  • Με την αποστολή της ειδικά διαμορφωμένης φόρμας που εμφανίζεται παρακάτω.

Αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα Φροντίδας