Εταιρείες


Οι αποκλειστικά κοινωφελείς δράσεις του ΜΑΝΑ στηρίζονται στην ευγενική προσφορά εταιρειών και φορέων χωρίς την υποστήριξη των οποίων οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας δεν θα μπορούσαν να έχουν τόσο μεγάλο εύρος. Η αλληλεγγύη που επιδεικνύουν προς το κοινωνικό σύνολο συνιστά απόδειξη ήθους και κοινωνικής ευαισθησίας.